ANBI

Gegevens:

Naam instelling: Stichting Nederlands Wijnbouwcentrum

RSIN: 854027543

Bezoekadres: Bredeweg 2, 6562 DE  Groesbeek

Postadres: Postbus 38291, 6503 AG  Nijmegen

Doelstelling: Het ontwikkelen, ondersteunen en bevorderen van de wijnbouw in Nederland. Alsmede het oprichten en in stand houden van een kennis c.q. ontmoetingscentrum voor de wijnbouw en in de exploitatie ervan maximale werkgelegenheid bieden aan mensen met verminderde arbeidscapaciteit.

Bestuurders:

·         Teun Timmermans (voorzitter)

·         Richard Wienen (penningmeester)

·         Eric Tonn (secretaris)

·         Freek Verhoeven (bestuurslid)

·         Martin Derksen (bestuurslid)

Beloningsbeleid:

·         De bestuursleden ontvangen geen beloning

·         Directie en personeel wordt marktconform beloond

Verslag van de in 2016 uitgevoerde activiteiten:

In 2016 is gestart met de bouw van het Nederlands Wijnbouwcentrum. De daadwerkelijke activiteiten starten vanaf de geplande opening op 22-9-2017.

Financiële verantwoording:

De laatst opgemaakte jaarrekening is per mail op te vragen bij de penningmeester via administratie@nederlandswijnbouwcentrum.nl.

Nederlands Wijnbouwcentrum
wordt gesteund door:

Stichting-Doen-2
VSB-fonds
gemeente-berg-en-dal
kansfonds