Voorwaarden

Uw volledige betaling bevestigt uw inschrijving.
Alleen compleet ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen.
Een annulering van uw cursusplaats kan tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus. De administratiekosten ad € 25,= worden van het cursusgeld afgetrokken en het restant aan de student terugbetaald op het rekeningnummer waarvandaan de betaling is gedaan.
Een annulering van uw cursusplaats op een tijdstip korter dan 15 dagen voor aanvang van de cursus, is mogelijk. Echter los van de administratiekosten ad € 25,= , worden ook de kosten van het studiemateriaal en examen van het cursusgeld afgetrokken en het restant aan de student terugbetaald op het rekeningnummer waarvandaan de betaling is gedaan.
Een annulering NA aanvang van de cursus geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld. Ook geeft dit GEEN recht op het volgen van (delen van) de cursus in een andere periode.
De examendatum ligt vast en heeft betrekking op de gevolgde cursus. Wanneer U opnieuw, of aan een ander gelijkwaardig examen wilt deelnemen, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
Cursusgeld wordt volledig terugbetaald, als het Nederlands Wijnbouwcentrum de cursus qua datum veranderd of annueert. Dit wordt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus per email aan u medegedeeld.

Verklaring van de student

Ik heb alle bovenstaande bepaling gelezen en begrepen. Ik begrijp dat er een minimum aantal deelnemers per cursus moet zijn om deze doorgang te laten vinden. Het Nederlands Wijnbouwcentrum behoud zich het recht om cursussen te verschuiven, te annuleren of samen te voegen. Ik begrijp dat ik een geldig identiteitsbewijs naar het examen mee moet nemen, om aan het examen deel te nemen. Ik mag worden geweigerd wanneer dit niet het geval is.